Wyszukiwanie zaawansowane
Menu uytkownika
Nazwa uytkownika:

Haso:

Logowa automatycznie podczas nastpnej wizyty?

Zapomniaem(am) hasa
Rejestracja
 
Losowe zdjcie

1589
1589

krisg


Wydarzenia : czerwiec 2005

(Hits: 15316)
Podkategorie
Wystawa grafik i rze?b Guntera Grassa (16)
W dniach 12.05-19.06 2005 r. w Galerii NCK w Ratuszu Staromiejskim w Gda?sku mo?na ogl?da? wystaw? prac G?ntera Grassa pod tytu?em „Cie?”. Jest ona jednym z g??wnych wydarze? gda?skich obchod?w 200. rocznicy urodzin Hansa Christiana Andersena.
"ZAPAL P?OMIE? MI?O?CI" - Ratusz Staromiejski (19)
Zapal P?omie? Mi?o?ci - jest mi?dzynarodowym projektem cyklicznym na rzecz dzieci, kt?re do?wiadczaj? skutk?w wojny, terroryzmu, albo innych tragedii, takich jak g??d, kataklizmy, problemy "dzieci ulicy". Kolejny pojekt, kt?ry zrealizujemy na prze?omie lata i jesieni, odbedzie si? pod has?em "Pok?j dla Ziemi ?wi?tej".
Antysters IV (22)
ANTYSTRESS jest cykliczn? imprez? towarzysko-artystyczn?, odbywaj?c? si? w Sali Mieszcza?skiej Ratusza Staromiejskiego w Gda?sku.Dotychczas odby?y si? trzy antystresowe ods?ony w styczniu, lutym i kwietniu 2005 r. W roku mickiewiczowskim chcemy da? “zielone ?wiat?o” wszystkim oryginalnym i wra?liwym tw?rcom, udost?pniaj?c Sal? Mieszcza?sk? Ratusza Staromiejskiego na niezale?ne prezentacje rodzimych artyst?w. Jeste?my otwarci na inwencj?, pomys?owo?? i nowe objawienia artystyczne: muzyczne, literackie, taneczne, rze?biarskie, malarskie, fotograficzne, etc.
Opera Vincenzo Belliniego "Lunatyczka" w wykonaniu Opery z Tartu (4)
Wykonanie Lunatyczki, jednej z najbardziej melodyjnych w?oskich oper, arcydzie?a epoki belcanta, b?dzie pierwsz? prezentacj? tej kompozycji w powojennym Gda?sku i drug? w Polsce (po wyst?pach weneckiego teatru La Fenice w Warszawie w latach 90-tych). Ale przede wszystkim b?dzie to pierwsza wizyta esto?skiego zespo?u operowego w Polsce, mo?liwa dzi?ki nawi?zaniu poprzez POB wsp??pracy z esto?skimi instytucjami kulturalnymi (teatr w Tartu, Pa?stwowy Instytut Eesti Kontsert w Parnu)
Giuseppe Verdi, Zb?jcy – polska premiera koncertowa (13)
Koncertowa prezentacja opery Giuseppe Verdiego Zb?jcy w wykonaniu zaproszonych solist?w i artyst?w Opery Ba?tyckiej; Zb?jcy to jedna z najrzadziej wykonywanych oper Verdiego. Jej polska premiera, kt?r? zaprezentujemy, powinna spotka? si? wi?c z zainteresowaniem nie tylko pomorskich, ale i meloman?w w ca?ym kraju. Zb?jcy zawieraj? wszystko to, z czym kojarzy si? klasyczna w?oska opera: wiele melodyjnych arii, duet?w, scen zespo?owych, ch?ralnych, bardzo dramatyczna akcj
Giuseppe Verdi - Otello (12)
Teatr Wielki z Poznania zaprezentowa? Otella Verdiego. W partii tytu?owej fenomenalny ameryka?ski tenor Michael Austin. Kilkana?cie lat po sukcesie Aidy, Verdi odnosi ogromny sukces na deskach La Scali premier? Otella. Tytu?owy bohater, Maur, namiestnik Republiki Weneckiej na Cyprze, wskutek intrygi m?ciwego Jagona ulega chorobliwej zazdro?ci i morduje sw? ?on? Desdemon?. Spostrzeg?szy sw?j b??d, zabija si? sam. Genialna dramaturgia Szekspira, , a Verdi daje w niej dow?d najwy?szego kunsztu muzycznego.
Koncert ?wi?toja?ski-Anita Lipnicka i John Porter (17)
Drogi ?yciowe i artystyczne Anity Lipnickiej i Johna Portera zesz?y si? w 2002 roku. Zaowocowa?o to wydaniem rok p??niej albumu "Nieprzyzwoite piosenki", kt?ry sta? si? wielkim przebojem polskiego rynku fonograficznego. Album zosta? bardzo ciep?o przyj?ty przez s?uchaczy, osi?gaj?c po dw?ch miesi?cach status z?otej p?yty, a po kolejnym miesi?cu - platynowej, zdoby? r?wnie? "Fryderyka" za najlepsz? p?yt? roku i "Czarn? Per??" w ramach festiwalu Top Trendy za najciekawsz? p?yt? roku. "Nieprzyzwoite piosenki" smakuj? najbardziej z czerwonym wytrawnym winem lub lampka koniaku. S? odbiciem autentycznych emocji i ?wiadkiem niezwyk?ego spotkania dw?ch skrajnych ?wiat?w, kt?re po??czy?y si? w jedno i wprawi?y artyst?w w stan artystycznego uniesienia o dotychczas nieznanej sile i gwa?towno?ci. W czerwcowy wiecz?r, w magicznej atmosferze Ko?cio?a ?w. Jana Anita Lipnicka i John Porter przypomn? utwory z albumu "Nieprzyzwoite piosenki" oraz zaprezentuj? kilka niespodzianek. Koncert polecamy wszystkim zakochanym, a tak?e tym wci?? t?skni?cym, gdy? rozgrzeje od ?rodka nawet w ch?odn? noc, b?d? co b?d? te piosenki s? nieprzyzwoite...


Znaleziono: 0 zdj na 0 stronach. Wywietlaj: zdjcia 0 do 0.

Nie ma zdj w tej kategorii
Zdj na stronie: 

 

RSS Feed: Wydarzenia : czerwiec 2005 (Nowe zdjcia)